download

Da li znate... da je u Evropskoj uniji državna pomoć dozvoljena?

download

Da li znate... da postoje dva različita CE znaka?

download

Da li znate... koliko je lako kretati se unutar EU?

download

Da li znate... šta je jedinstveno digitalno tržište

download

Da li znate... u čemu je razlika između konkurencije i konkurentnosti?

download

Ekonomske mere – uporedni pregled: Kako se Zapadni Balkan bori sa posledicama COVID-19

download

Finansijsko upravljanje i kontrola - Od drveta, ne vidimo šumu

download

Finansijsko upravljanje i kontrola: Od drveta, ne vidimo šumu

download

Izjednačavanje akciznog opterećenja na jaka alkoholna pića preduslov za EU

download

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI: Promenom organizacionog modela do operativne nezavisnosti

download

Nevidljivi zakon: Neprimenjivanje propisa o zaštiti potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa pred sudovima u Beogradu i Pančevu

download

Od proizvodnje do tržišta

download

Od proizvodnje do tržišta - obuća

download

Program ekonomskih reformi - ERP

download

Slobodno kretanje robe – koliko smo daleko od Evropske unije?

download

Ujednačavanje akcize na jaka alkoholna pića

download

Zaštita potrošača u Srbiji: Koji su mogući pravci napretka?