Sprovođenje

Centar za evropske politike - CEP

Centar za evropske politike - CEP - je nezavisna, nevladina, neprofitna think tank organizacija koju je osnovala grupa stručnjaka u oblasti evropskog prava, ekonomije i javne uprave, sa zajedničkim ciljem da doprinesu unapređenju okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji, tako što će ga učiniti transparentnijim i inkluzivnijim, zasnovanim na činjenicama i suštinski orijentisanim ka EU. Temeljno razumevanje javnih politika Evropske unije i procesa pristupanja, kao i načina rada javne uprave u Srbiji, uz jak društveni kapital čine CEP organizacijom sposobnom ne samo da sprovodi istraživanja visokog kvaliteta, već i da dospe do donosilaca odluka i ostvari osetan uticaj. Delatnost CEP-a je danas organizovana u četiri programska područja:

1. Dobra vladavina, sa snažnim fokusom na horizontalnom kreiranju politika i koordinaciji;

2. Unutrašnje tržište i konkurentnost;

3. Regionalna politika, mreže i energetika;

4. Europe&us

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj - NALED

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj - NALED je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od osnivanja 2006. do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju u zemlji i pozicionirao se kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu.


Centar savremene politike - CSP

Centar savremene politike - CSP je nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano u Beogradu maja 2012. godine. Delujući kao think tank čiji se rad fokusira na različite oblasti, od reformi političkog sistema, preko spoljne i bezbednosne politike, pa sve do zaštite ljudskih i manjinskih prava, Centar savremene politike se u najvećoj meri posvećuje uspešnom reformskom procesu i evrointegracijama Srbije, kao i regionalnoj stabilnosti i saradnji. Centar savremene politike stoji iza portala European Western Balkans (EWB), jednog od najuticajnijih portala o evropskim integracijama regiona Zapadnog Balkana. 


Konsultanti

Ranka Miljenović

Projektna menadžerka

Nemanja Todorović Štiplija

Službenik za projekat i komunikacije

Mirjana Pješčić

Službenica za finansije

Dušan Protić

Viši istraživač

Miloš Janjić

Projektni asistent

Anesa Omeragić

Projektna asistentkinja

Slobodan Krstović

Project Officer

Milica Anđelković

Viša istraživačica