Sednica radnih grupa Nacionalnog konventa o EU: Poglavlja 1 i 3 tehnički spremna za otvaranje

15. Septembar 2020.

23. jul 2020. – Materija iz oblasti sloboda kretanje robe i pravo poslovnog nastanivanja i slobode pružanja usluga koja je sadržana u poglavljima 1 i 3 administrativno je spremna za otvaranje, međutim, nedostatak napretka u oblasti vladavine prava i manjak administrativnih kapaciteta sprečavaju dalji progres u ovim oblastima.

Ovo je jedan od zaključaka zajedničke onlajn sednice radnih grupa za poglavlja 1 i 3 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), kojima u okviru NKEU koordiniše CEP. Na događaju su predstavljeni diskusioni papir Sloboda kretanja robe – koliko smo daleko od Evropske unije i nacrt diskusionog papira „Vama na usluzi – položaj advokature u svetlu prava EU o uslugama i slobode poslovnog nastanjivanja”, koji će uskoro biti dostupan na sajtu CEP-a.

Rizik od „neformalnog zastoja” u procesu pregovora

Govoreći o trenutnom stanju u procesu evropskih integracija, Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, je podsetio da ove godine po prvi put nije otvoreno nijedno pregovaračko poglavlje u toku šestomesečnog perioda, a da je tehnički je spremno od pet do osam poglavlja.

„Ove godine je upućena primedba zbog odsustva napretka u vladavini prava, što zabrinjava“, istakao je on i zaključio da postoji velika šansa da do kraja godine ne otvorimo nijedno poglavlje i uđemo u „neformalni zastoj“ u pregovorima.

Jačanje kapaciteta javne uprave, uključujući i depolitizaciju, neophodni za dalje reforme

Miloš Janjić, mlađi istraživač u CEP-u je prilikom predstavljanja diskusionog papira za Poglavlje 1, napomenuo da je dokument nastao sa ciljem da pomogne privrednicima da ostvare bolji uvid u složenu materiju koja reguliše ovu oblast.

„Iz razgovora sa privrednicima smo uvideli da oni ne razumeju dovoljno ovu oblasti, te je iz tih razloga nastao eksplanatorni dokument, ali se on bavi i javnim politikama, odnosno preporukama za unapređenje stanja u ovoj oblasti“, istakao je i dodao da su mala i srednja preduzaća limitirana u smislu konsultantskih usluga, pa je dokument koji objedinjuje regulativu za Poglavlje 1 bio veoma potreban.

U predstavljenom diskusionom papiru se navodi da je za ubrzanje reformi u oblasti slobode kretanja robe potrebno poboljšati administrativne kapacitete javne uprave koji rade na uskađivanju zakonodavstva, ojačati komunikaciju između Ministarstva privrede i Generalnog direktorata Evropske komisije zaduženog za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća (DG GROW), ulagati u ljudske i tehničke kapacitete i izvršiti depolitizaciju onih institucija koje rade u predmetnoj oblasti.

Takođe, u dokumentu se navodi da je neophodno uložiti dalje napore u utvrđivanju jasnog plana i sistema za praćenje napretka u ovoj oblasti od strane Ministarstva pravde.

Problem usklađivanja propisa u okviru pregovaračkog Poglavlja 1 je i činjenica da se radi o dinamičnoj oblasti koja se menja pod uticajem naučnih i tehnoloških promena.

„Problem koji se javlja na konkretno ovom primeru je paradoksalna situacija da se u Republici Srbiji još uvek čeka usvajanje propisa EU koji su u ovom trenutku već zastareli. Konkretnije, dok su pripremne radnje za transponovanje EU regulative u srpsko zakonodavstvo otpočele, na nivou EU su ovi propisi već promenjeni”, navodi se u dokumentu.

Koliko je ova oblast važna za Srbiju svedoče i podaci koji se odnosi na trgovinsku razmenu Srbije sa Evropskom unijom.

„Harmonizacija u oblasti slobode kretatanja robe legitiman je strateški cilj Republike Srbije, s obzirom na to da Evropska unija predstavlja najznačajnijeg trgovinskog partnera Srbije, što govori podatak da je 2019. godine 67% izvoza činilo izvoz u EU, dok je 58% uvoza dolazilo iz Evropske unije”, navodi se diskusionom papiru.

Potpuna harmonizacija sa pravilima EU o pružanju advokatskih usluga veliki izazov za Srbiju

Na sednici je predstavljen i nacrt diskusionog dokumenta javne politike Vama na usluzi – položaj adokature u stvetlu prava EU o uslugama i slobode poslovnog nastanjivanja.

Stefan Dragojević, pravni ekspert i autor diskusionog papira je rekao da je advokatura veliki problem za našu zemlju zbog potrebe za usklađivanjem sa pravilima EU koji se tiču obavljanja advokatskih usluga, ali i suprotstavljenih interesa različitih aktera, pre svega Advokatske komore.

„Ustav Republike Srbije izričito navodi da su advokatske usluge vid pravne pomoći dok su u Evropskoj uniji to usluge“, istakao je Dragojević i dodao da to dovodi do toga da se norme o zaštiti potrošača u EU primenjuju i na advokatske usluge dok kod nas to nije slučaj.

„Bitno je da se advokatske usluge prepoznaju kao usluge u Srbiji, jer advokati u EU imaju imaju jako puno posla i veoma su važni za evropsku ekonomiju, zbog čega je regulisanje prava poslovnog nastanjivanja jedno od ključnih pitanja“, naveo je on.

Dragojević je istakao da pored ovih, postoje i druga otvorena pitanja u ovoj oblasti koja obuhvataju pitanje ko odlučuje o visini advokatske tarife, pitanje dominantnog položaja Advokatske komore Srbije i pravo stranih kancelarija da otvaraju svoja predstavnštva u Srbiji, bez podrške lokalnih kancelarija.

Podsećamo da je u okviru projekta „Pripremi se za učešće“ u okviru koga su i izrađeni predstaljeni diskusioni papiri, izrađen i infografik „Od proizvodnje od tržišta“ u oblasti iz Poglavlja 1, koji opisuje put koji proizvod iz Srbije pređe do tržišta Evropske unije, koji možete pogledati ovde.

Sednica je održana u okviru projekta „Pripremi se za učešće“ koji sprovode CEP, NALED i portal European Western Balkans, uz podršku Delegacije EU u Srbiji, sa fokusom na proučavanje ekonomskih pitanja u procesu pristupanja Srbije EU i aktivno uključivanje organizacija civilnog društva u pregovore o pristupanju u odabranim ekonomskim poglavljima.

Vest je prvobitno objavljena na vebsajtu portala European Western Balkans.
Foto: Evropski savet