Proces pristupanja EU i uloga organizacija civilnog društva u ovom procesu (sa naglaskom na lokalni nivo) i poglavlja 1, 3, i 28

Datum: 12. Decembar 2019.
Vreme: 00:00 - 00:00
Lokacija: NALED Lab

U godini u kojoj obeležavamo deset godina od podnošenja zahteva za članstvo, proširenje je opet došlo u centar pažnje EU, najviše nakon francuske inicijative za reformu ovog procesa. Gde se sada nalazi Srbija kada je u pitanju proces pristupanja? Koliko je civilno društvo uključeno u ovaj proces i kakve mehanizme kontrole ima, naročito kada je u pitanju lokalni nivo? Kakva je uloga i moć Nacionalnog konventa o EU, kao najveće platforme za saradnju organizacija civilnog društva u ovoj oblasti? Kakvo je stanje u poglavljima 1, 3 i 28? Ova i povezana pitanja ćemo diskutovati na radionici kojoj će prisustvovati i Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, predstavnici Ministarstva privrede, ostalih relevantnih tela, kao i više organizacija civilnog društva.

Obuka se održava u okviru projekta Pripremi se za učešće koji zajednički vode CEP, NALED i CSP (EWB), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Prisustvo na događaju: Samo po pozivu