Chapters 1, 3 and 28: What can local civil society do?

December 9, 2019

This text is available only in Serbian. 

BEOGRAD – Ove godine Srbija obeležava deset godina od podnošenja zahteva za članstvo, a proširenje je opet u centru pažnje EU, pogotovo nakon što je Francuska pokrenula inicijativu za reformu ovog procesa.

Gde se sada nalazi Srbija kada je u pitanju proces pristupanja Evropskoj uniji? Koliko je civilno društvo uključeno u ovaj proces i kakvi mehanizmi učešća mu stoje na raspolaganju, naročito kada je u pitanju lokalni nivo? Kakva je uloga i uticaj Nacionalnog konventa o EU, kao najveće platforme za saradnju organizacija civilnog društva u ovoj oblasti? Kakvo je trenutno stanje u Poglavlju 1 “Sloboda kretanja radnika”, Poglavlju 3 “Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga” i Poglavlju 28 “Zaštita potrošača i zaštita zdravlja” i koje je sadržina ovih poglavlja, koja spadaju u jedne od najvažniji u ekonomskom aspektu pregovaračkog procesa?

O svim ovim temama, organizacije civilnog društva koje deluju u lokalnim sredinama razgovaraće sa predstavnicima Ministarstva privrede, Ministarstva turizma i telekomunikacija, kao sa Nebojišom Lazarevićem, članom Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU na obuci koju 12. decembra  organizuju Centar za evropske politike – CEP, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED i Centar savremene politike (portal European Western Balkans).

Obuka se održava u prostorijama NALED lab-a (Makedonska 30) sa početkom u 11 časova.

Projekat „Pripremi se za učešće“ sprovode CEP, NALED i portal European Western Balkans, uz podršku Evropske komisije, sa fokusom na proučavanje ekonomskih pitanja u procesu pristupanja Srbije EU i aktivno uključivanje organizacija civilnog društva u pregovore o pristupanju u odabranim ekonomskim poglavljima.